• Dotace pro sport od Libereckého kraje na rok 2022

  právě v těchto dnech je možno podávat žádosti o dotaci pro sportovní prostředí, a to v programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích na rok 2022 – ukončení příjmu žádostí bude 11.3.2022. Dotační výzvu najdete na tomto odkazu zde

  A dále je do 31.3.2022 možno podávat žádosti o dotace v programu 4.23 – Sportovní akce pro rok 2022. Dotační výzvu najdete na odkazu zde

  Součástí povinných příloh dokládaných k žádosti o dotaci je i úplný výpis z evidence skutečných vlastníků. Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

  V případě Vašeho zájmu o pomoc s podáním žádosti neváhejte kontaktovat naše okresní servisní centrum sportu v Jablonci nad Nisou, a to Kamilu Lubasovou.

 • Pozvánka na VH – 17.3.2022

  VV schvaluje svolání řádné volební Valné hromady, která se bude konat ve čtvrtek 17.3.2022 od 16:30hod. v Městské hale v Jablonci nad Nisou.