Autor: Kamila Lubasová

Dotace pro sport od Libereckého kraje na rok 2022

právě v těchto dnech je možno podávat žádosti o dotaci pro sportovní prostředí, a to v programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích na rok 2022 – ukončení příjmu žádostí bude 11.3.2022. Dotační výzvu najdete na tomto odkazu zde

A dále je do 31.3.2022 možno podávat žádosti o dotace v programu 4.23 – Sportovní akce pro rok 2022. Dotační výzvu najdete na odkazu zde

Součástí povinných příloh dokládaných k žádosti o dotaci je i úplný výpis z evidence skutečných vlastníků. Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

V případě Vašeho zájmu o pomoc s podáním žádosti neváhejte kontaktovat naše okresní servisní centrum sportu v Jablonci nad Nisou, a to Kamilu Lubasovou.

Dotační výzva Můj klub 2022

Národní sportovní agentura vypsala dotační výzvu Můj klub 2022

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů a TJ, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let. Příjem žádostí bude spuštěn 21. 10. 2021 od 12:00 hod. Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2021 do 12:00 hod.

Dotační výzva Regiony 2021

Účelem Výzvy je podpořit v souladu s programovou dokumentací rozvoj sportovní infrastruktury v ČR, a to:

 a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,

b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,

c) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení

Termín pro podání žádostí je 30.9.2021 do 17.00 hod.

Více informací k výzvě najdete zde.

Dotace Můj klub

Stěžejním programem pro sportovní kluby je program Můj klub, který vypisuje Národní sportovní agentura. Žádost v tomto programu by neměl vynechat žádný klub, který realizuje pravidelnou sportovní činnost sportovců do 23 let.

Na každého takovéhoto sportovce je možné získat dotaci dle specifických kategorií. Sportovní klub vznikne na ustavujícím shromáždění spolku dle zákona 89/2012 Sb.

Sportovní klub musí být zapsán ve veřejném rejstříku spolků.

Členy spolků je potřeba zapsat do rejstříku sportu Národní sportovní agentury. Toto je snadno proveditelné prostřednictvím IS ČUS, kde mají sportovní kluby vedenou svou členskou základnu. Rejstřík je se systémem IS ČUS kompatibilní a reaguje na požadavky jednotlivých dotací.

Nejbližší dotační výzva Můj klub pro rok 2022 bude zveřejněna v počátku podzimu letošního roku. O jakoukoli pomoc, včetně kompletního zpracování se obracejte na naše pracoviště. Zde Vám také pomůžeme při vyúčtování dotace Můj klub 2021, kterou budeme provádět na přelomu let 2021 / 2022, nejpozději do 15. 2. 2022.

Zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin

I neziskové organizace, zapsané ve veřejném rejstříku, mají povinnost nejpozději do konce roku zveřejnit účetní závěrku za předcházející rok ve sbírce listin. Kontrolu aktuálního stavu vložených dokumentů vaší organizace ve sbírce listin můžete provést na stránkách zde . Pokud potřebujete pomoci s touto záležitostí, nebo upřesnit, co všechno se zveřejňuje podle rozsahu činnosti vaší organizace a také jak to technicky provést, kontaktujte Kamilu Lubasovou.

© 2022 Česká Unie Sportu

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑