Pro sportující děti, které ve Vaší TJ/SK sportují jen 1x týdně připravila Národní sportovní agentura dotační výzvu 24/2022, odkaz zde, termín pro podání žádostí je do 12.00 hod dne 30.12.2022. Žadatel musí sportovce zaregistrovat v Rejstříku sportu, odtud následně převede údaje do žádosti o dotaci. V případě potřeby neváhejte kontaktovat Kamilu Lubasovou na tel. 724073669