Stěžejním programem pro sportovní kluby je program Můj klub, který vypisuje Národní sportovní agentura. Žádost v tomto programu by neměl vynechat žádný klub, který realizuje pravidelnou sportovní činnost sportovců do 23 let.

Na každého takovéhoto sportovce je možné získat dotaci dle specifických kategorií. Sportovní klub vznikne na ustavujícím shromáždění spolku dle zákona 89/2012 Sb.

Sportovní klub musí být zapsán ve veřejném rejstříku spolků.

Členy spolků je potřeba zapsat do rejstříku sportu Národní sportovní agentury. Toto je snadno proveditelné prostřednictvím IS ČUS, kde mají sportovní kluby vedenou svou členskou základnu. Rejstřík je se systémem IS ČUS kompatibilní a reaguje na požadavky jednotlivých dotací.

Nejbližší dotační výzva Můj klub pro rok 2022 bude zveřejněna v počátku podzimu letošního roku. O jakoukoli pomoc, včetně kompletního zpracování se obracejte na naše pracoviště. Zde Vám také pomůžeme při vyúčtování dotace Můj klub 2021, kterou budeme provádět na přelomu let 2021 / 2022, nejpozději do 15. 2. 2022.