Účelem Výzvy je podpořit v souladu s programovou dokumentací rozvoj sportovní infrastruktury v ČR, a to:

 a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,

b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,

c) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení

Termín pro podání žádostí je 30.9.2021 do 17.00 hod.

Více informací k výzvě najdete zde.