ANKETA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2019

Pořadatelem ankety je Okresní organizace České unie sportu Jablonec n.N. Slavnostní vyhlášení se koná v pondělí 10. února 2020 v jabloneckém Městském divadle. Pokud máte ve svých týmech, klubech, oddílech, jednotách sportovce, který splňuje podmínky této ankety, nominujte ho v jedné z těchto kategorií:

Kategorie:
Mládež – jednotlivci (rok narození 2000 a mladší)
Mládež – družstva (rok narození 2000 a  mladší)
Dospělí – jednotlivci-profesionálové
Dospělí – družstva-profesionálové
Dospělí – jednotlivci-amatéři
Dospělí – družstva-amatéři
Trenér – profesionál
Trenér – dobrovolník
Síň slávy
Handicapovaní – jednotlivec
Mimořádný sportovní výkon
Veterán nad 60 let

Podmínky nominace:
1.) Do ankety budou přijaté nominace sportovců, kteří reprezentují svůj klub působící na území okresu Jablonec n.N. nebo mají bydliště na území okresu Jablonec nad Nisou, ale jejich klub má své sídlo mimo okres Jablonec n.N.
2.) do kategorie „profesionál“ nominujte ty sportovce, kteří provozují svůj sport pod smlouvou a je to jejich hlavní příjem.
3.) Sportovec amatér – jedná se o sportovce, pro které není jejich odvětví sportu hlavním příjmem.
4.) do věkové kategorie „mládež“ nominujte sportovce narozené v roce 2000 a mladší
5.) k nominovaným je nutné uvést v tomto pořadí jméno, příjmení, rok narození, sportovní odvětví, nejlepší výsledky za rok 2019.
6.) do ankety mohou být nominovaní i sportovci z jiných střešních organizací, např. sdružení sportovních svazů, Orel, Sokol, DTJ, ATJSK, AŠSK
7.) v rámci ankety mohou být přihlášení i sportovci, kteří provozují hasičský sport
8.) do krajského kola postoupí pouze ti jednotlivci nebo kolektivy, kteří prošli a umístili se v okresních kolech
9.) nominovaní získávají hlasy prostřednictvím hlasování na internetu Naše Jablonecko nebo na stránkách cusjablonec.cz

Nominace včetně informací o dosažených výsledcích, fotografií případně videa, které budou prezentovány na webových stránkách a velkoplošných projekcích, zašlete prosím emailem nebo poštou nejpozději do 8.12.2019 na adresu:
OO ČUS, E.Floriánové 19, 466 01 Jablonec n.N.

Od 16. 12. 2019 budou nominace sportovců uveřejněné na našich internetových stránkách www.cusjablonec.cz.

Hlasování v anketě proběhne od 18. 12. 2019 do 12. 1. 2020 na webu zpravodajského portálu Naše Jablonecko, s. r. o. a na stránkách Okresní organizace České unie sportu Jablonec n. N..
Závěrečné vyhodnocení pořadí schvaluje kolegium olympioniků z Jablonecka.

Ladislav Čičmanec
Předseda OO ČUS Jablonec n.N.

Hlasování o Cenu fanoušků bylo spuštěno na www.nejuspesnejsisportovecroku.cz