Národní sportovní agentura začala vyplácet v rámci uvedené výzvy finanční prostředky klubům, které si podaly řádnou žádost o dotaci, která prošla formální kontrolou. Více informací k poskytování této žádosti najdete zde.